Vi använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om säkerhet och sekretess på Livsarkivet.se här >>

För att fylla i Livsarkivet måste du skapa ett konto.
Men du kan kika in i Livsarkivet utan att fylla i det.

avatar Klicka här för att ladda upp en bild

Förnamn Efternamn

Börja med att fylla i dina personuppgifter. Du måste vara folkbokförd i Sverige om den automatiska bevakningen av ditt Livsarkiv ska fungera.

!
!

Samla dina viktiga dokument som till exempel samboavtal, äktenskapsförord, testamente, försäkringsbrev och gravbrev tillsammans med ditt Livsarkiv. Du kan enkelt skriva ut ditt Livsarkiv när du är klar. Förvara Livsarkivet så att dina efterlevande lätt hittar det när det behövs. Som en extra trygghet bevakar vi ditt Livsarkiv när du har fyllt i det här på hemsidan. Tjänsten heter Dokumentbevakning och sker automatiskt och utan kostnad. Syftet är att det alltid ska komma fram så snart SBF eller begravningsbyrån nås av meddelandet om ditt dödsfall. Livsarkiv bevakas kostnadsfritt. Du kan också mot en avgift förvara och bevaka testamenten, gåvobrev och andra viktiga handlingar i Livsarkivets dokumentbevakning som de auktoriserade begravningsbyråerna tillhandahåller. Ditt Livsarkiv registreras på ditt personnummer så oavsett var i landet du bor så kan vi alltid se till att ditt Livsarkiv kommer fram den dag det behövs. Läs mer om Dokumentbevakning (nytt fönster) >>

Jag har upprättat testamente

!

Jag har upprättat samboavtal

!

Äktenskapsförord

!

Jag har upprättat framtidsfullmakt

!

Med digitalt lagrad information menas t.ex. dina konton i sociala medier. Begravningsbyrån kan hjälpa anhöriga med att släcka ned t.ex. sidor på sociala nätverk. Då sparas dock ingen information utan allt raderas. I många sociala medier finns också funktioner för efterlevande samt minnessidor, ange det i rutan för noteringar om du har gjort sådana inställningar. 

!
!

Tidigare bouppteckning

!

Lagfarter, gravbrev mm.

!

Noteringar

Jag har följande försäkringar

Har du inte full kontroll på vilka försäkringar du har kan du få hjälp att inventera dem. Den ger dig en total överblick över alla dina försäkringar och pensioner. Din auktoriserade begravningsbyrå kan berätta mer om detta. Läs mer här (öppnas i nytt fönster)>>

!

Livsarkivet kan också vara ett stöd om du mitt i livet skulle bli beroende av andra människors vård och omsorg. T ex om du drabbas av sjukdom eller olycka. För att underlätta för dem och göra livet så bra som möjligt kan du här lämna värdefulla upplysningar om dig själv.

Mina vanor

Genom att beskriva dina intressen, vanor och livsstil så ger du en vägledning för anhöriga och vårdpersonal för att skapa en miljö som vi trivs i om du inte själv kan uttrycka din vilja.

Kläder, mat, musik

!
!

Min livsstil

!

Intressen, media, resor

Ju mer information man lämnar om egna intressen, desto större möjlighet har anhöriga och vårdpersonal att ta hänsyn till dig och dina intressen.

!

Arbete och familj

Att få prata om sitt arbete är för många stimulerande. Arbetet utgör eller har utgjort en stor del av livet för de flesta av oss. Namn på familjemedlemmar, både nu levande och döda, kan vara bra information att ge till sina anhöriga och vårdpersonal.

Om jag inte längre kan bo kvar i mitt ordinarie boende

Man kan hamna i den situatio­nen att man inte kan bo kvar i sitt ordinarie boende. Det underlättar för anhöriga om de får veta hur du vill göra med dina tillhörigheter.
Du har kanske tänkt fördela saker mellan anhöriga men det står i ditt testamente. Ett testamente verkställs inte förrän efter dödsfallet och det kan därför vara klokt att notera här hur du har tänkt dig så att sakerna inte hamnar i orätta händer.

Vi behöver alla ta ett sista avsked för att lättare kunna gå vidare i det egna livet. En begravning bör spegla den avlidne och kan därför nästan inte bli för personlig.

Så här vill jag ha min begravning

!

Jordbegravning eller kremation

Du väljer om du vill ha jordbegravning eller kremation. Det kan vara viktigt för många efterlevande, därför ber vi dig tänka över och fylla i din önskan.

Kista, urna, blommor

Det finns ett stort antal kistor och urnor att välja på. Har du speciella önskemål beskriv dem nedan. Blommor är ett viktigt inslag i begravningen. Ett intresse i livet kan smyga sig in bland blommorna. Ett metspö, trädgårdsredskap som vattenkanna och planteringsspade, en fiol. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Val av klädsel

Idag är det lika vanligt att man har egna kläder på sig, t.ex. favoritpyjamasen eller fotbolls­ klubbens matchställ i kistan som en vit svepningsskjorta.

Bevara minne

Om mina efterlevande så önskar, får de ta fingeravtryck och/eller dna för att använda till minnessaker.

Det är lätt att glömma att minnesstunden är en viktig del av begravningen. Varför inte välja ditt favoritställe där du vill att dina vänner samlas och minns dig? Din favoriträtt och din favoritdryck kanske ska stå på menyn? En skål för dig och för det du betytt för de närvarande kanske ska ut­ bringas under minnesstunden?
Ta vara på det här tillfället och gör dina egna personliga val av mat, dryck, dukning, musik, minnesalbum, minnes­ tal osv. så att minnesstunden blir en fin och minnesrik tillställning.

Att du väljer vilken kyrkogård du vill begravas på kan vara viktigt för många anhöriga. Därför ber vi dig tänka över och fylla i din önskan.

Jag vill att askan gravsätts i

Gravsten och gravskötsel

!

Med annonsering i din lokala tidning följer vanligtvis en annonsering på nätet per automatik. Dels finns annonsen på begravningsbyråns hemsida, oftast den lokala tidningens hemsida samt på familjesidan.se. Fler och fler uppskattar möjlig­heten att leta information om begravningen på nätet.

När du fyllt i detta Livsarkiv kommer det automatiskt förvaras och bevakas i Livsarkivets dokumentbevakning, det garanterar att dina anhöriga får ta del av innehållet den daten de behöver det. Därför är det också viktigt att du fyller i kontaktperson/er med fullständiga personuppgifter.

Om någon kontaktperson befinner sig utanför den omedelbara familjekretsen ska du först få ett godkännande av personen ifråga att personuppgifterna kommer att lagras elektroniskt i ditt Livsarkiv.

Kontaktperson/er

!

Begravningsbyrå

Här fyller du i vilken begravningsbyrå du vill ska ombesörja din begravning och vem som ska göra din bouppteckning. Det vanligaste är att begravningsbyrån även tar hand om bouppteckning och övrig juridik kring ett dödsfall. Ditt exemplar av Livsarkivet registreras på ditt personnummer, vilket gör att det automatiskt överlämnas till dina närstående den dagen du inte längre finns eller har drabbats av något som gör dig oförmögen att uttrycka din vilja. Sök på din ort eller orter i närheten.

!

Bank

Levnadsberättelse, anteckningar

Annat som jag vill att ni ska veta. Här finns utrymme för fria anteckningar. Kanske har du ett husdjur som ska omhändertas?
Här kan du också ta upp och skriva vidare om händelser som betytt mycket för dig. Kanske viktiga barndomsminnen? Hur det egentligen gick till när du och din partner träffades? Skol­tiden, värnplikten och sådant som säkert påverkat din livsbana. Skriv med egna ord och på ditt eget sätt, det är ju en del av dig. Och vill du inte skriva i berättarform så skriv i punktform, gärna med årtal. 
Om du vill spela in din berättelse med professionell hjälp mot en kostnad så finns den tjänsten på Livets Arkiv.
Din lev­nadsberättelse kommer att vara av stort värde för eftervärlden och dina anhöriga. Tänk också på att all informa­tion du lämnar även kan vara till stor hjälp och stöd vid eventuell framtida vård p.g.a. sjukdom eller olycka.

Antalet donationer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation. Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas med friska från en annan människa.
Numera går det att transplantera organ som njure, lever, hjärta, lunga och bukspottskörtel. Det går även att transplantera vävnader som hud, hornhinna, hjärtklaff och benvävnad. En förutsättning för transplantation är att det finns människor som vill donera sina organ och vävnader efter sin död.

Du kan ge uttryck för din vilja genom att anmäla dig till donationsregistret och/eller fylla i ett donationskort. Anmäl dig till donations- registret på www.livsviktigt.se eller ring till donationslinjen 020 - 77 11 77. Många har redan klart för sig hur de ställer sig till organdonation. För att se till att detta önskemål efterlevs den dag du går bort bör dina anhöriga informeras. Detsamma gäller obduktion, även om det i vissa fall inte går att välja bort.

Donation av organ och vävnad

!

Obduktion

Om vård i livets slutskede

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) finns bestämmelser ”om att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling”. Om jag drabbas av olycksfall, blir obotligt sjuk eller av andra orsaker inte kan ge min vilja tillkänna skall läkare och annan sjukvårdspersonal handla med utgångspunkt från min bestämda vilja, som jag har uttryckt i mitt Livsslutsdirektiv, www.rtvd.nu.

Viktiga frågor

Det är viktigt att du svarar på följande frågor